แจ้งประกาศเลื่อนการจัดงาน The International Rubber Conference

งาน The International Rubber Conference (IRC 2020) ได้มีการเลื่อนวันจัดงานออกไปเป็นวันที่ 15 -17 เมษายน 2564 ณ เมือง Chennai ประเทศอินเดีย และสำหรับ IRC2021 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ณ เมือง Nuremburg ประเทศเยอรมนี

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย