• โครงการประกวดสื่อและผลงานวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โครงการประกวดสื่อและผลงานวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1KvPZDDpm06L7F32HA5gCnmvGktnjwrMD/view?usp=sharing

  ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/cKwyK18z7tAzoeCd6

  ระยะเวลาการเปิดรับผลงาน

  1) โครงการประกวดสื่อฯ เปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

  2) โครงการประกวดผลงานวิจัยฯ (รอบแรก) เปิดรับผลงานถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

  Read more...

 • PCT-14

  PCT-14

  The International Polymer

  Conference of Thailand

  (PCT-14)

  Read more...

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย