ติดต่อสมาคม

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 73/1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สวทช. (ห้อง 412)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 098 557 9588
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่งข้อความถึงสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล:
อีเมล:
ข้อความ:  
 

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย