ประชาสัมพันธ์งาน Latex Conference 2024

ประกาศประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Latex Conference 2024
 
งานประชุมวิชาการ Latex Conference 2024 จะจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ. 2567
 
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนโดยใช้ Code LATEX24RTAC ในการลดค่าลงทะเบียน 10%
 
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งโปสเตอร์เข้าร่วมงาน สามารถส่ง Poster title, summary และ researcher profile ได้ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณ Peram Prasada Rao)
 
นอกจากนี้ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโบรชัวร์และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.technobiz.org/
 
 

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย